Široké pohledy z Berlína.
foto: Gabriela Kontra, Jitka Hejtmanová

TachelesTacheles   TachelesTacheles   ReichstagReichstag   BethanienBethanien   MauerparkMauerpark